یار شیرین / حیات الله بخشی

0 28

یار شیرین

حیات الله بخشی

 یار شیرین به رقص آمده بود

شب دوشین به رقص آمده بود

او که با ناز و ادا می رقصید

ماه و پروین به رقص آمده بود

زلف او دور رخش می چرخید

مار پیچین به رقص آمده بود

 سوی او دیده ز مستی و جنون

دل مسکین به رقص آمده بود

شب دوشین نگار ای بخشی!

چه به تمکین به رقص آمده بود

Comments
Loading...