کرونا نه ده توره بلا ده

عبدالباري جهاني

0 37

لاري خالي دي له انسانانو
ږغونه ورک دي د ماشومانو
د کرونا ویري نړۍ اخیستې
وګړي تښتي له ګاونډیانو

××××××××××

د سر په غم کي ټوله دنیا ده
پر ښار ختلې د بلا ساه ده
د انسانانو په جنګ راغلې
کرونا نه ده توره بلا ده

××××××××

وروڼه له وروڼو څخه بیریږي
مور له زامنو څخه پټیږي
ډېر عمر ښه دی عجیبي وینو
چي لا به نوري څه کانې کیږي

××××××××

کرونا راغلې پر خلکو غم دی
له ښار او کلي وتلی دم دی
ښارونه تش دي کوڅې خالي دي
مرګي زده کړی بل نوی چم دی

××××××××××

کرونا راغلې پر انسانانو
مرګ د زړو دی غم د ځوانانو
مُلا یې بولي تشي خبري
وايي تبلیغ دی د کافرانو.

عبدالباري جهاني

Comments
Loading...