چې بوډا شي / بصیر بیدار ستوری

0 59

تل له ځان سره ګوڼيږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي
بس په نه څه خفه کیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

د ماشوم په شان یې هرڅه سره کار وي
ځکه ‌‌‌‌‌‌ډېر ‌‌‌‌‌‌ډېر غوسه کیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

کله زوی ځنې خفه کله اینګور نه
خپلي ښځي ته ګوریږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

خپل لمسي به یې په وولو تل سواره وي
بل ماشوم يې نه خوښیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

په ټول عمر کې لالچ یې کړی نه وي
لالچي شي کنچوسیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

چې ناجوړه شي له کټ نه پاڅيږي
تش فریاد کوي ټوخیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

دعا ګاني یې په هر کار کې عادت شي
په ښیرو هم نه مړیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

خپل همزولی چې راګیر کړي چرته لار کې
دواړه یو بل نه ځاريږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

د ځوانۍ قیصي به یو بل ته په خوند کړي
تیر وختونه یې یادیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

د مشرۍ قدر یې هر چا باندي ‌‌‌‌‌‌ډېر شي
برکتونه یې زیاتیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

ځیني شي د کور باچا پوره واکمن شي
ځیني کور نه شړل کیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

په ځوانۍ چې څوک خدمت د مشر وکړي
دهغي هم خدمت کیږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

بو‌‌‌‌‌‌ډاګان درنه خفه نه شي بیداره
خو عزت یې لا ‌‌‌‌‌‌ډېریږي چې بو‌‌‌‌‌‌ډا شي

 

Comments
Loading...