پوهاند م.ا.زیار/خوږې پښتیانا ته

0 70

                                                           پوهاند م.ا.زیار

 بېرن- سویس، ۶ اګست ۱۹

خوږې پښتیانا ته

پرې

       ونمانځم

ستا سږنۍ نیم پېړییزه

      زېږورځ

او واستوم درته

همستا له جنتي ټاټوبي،

                        د مرغه ښې استوزه…

  • * * *‎‎

پر یاد د هغې پرتمینې شېبې

چې سانیولی وم ولاړ

            – د « الپن روزن« سرې غونچې په لاس کې –

         د پوهنتون د زېږنتون په وره کې…

                    * * *‎

لامې تر اوسه راورېږي پر زړه

            ستا ها ماشومې لوڅې پوڅې

 او مالګینه موسکا،

      ها مینه وړې مینه ناکه خندا…

ستاها وړې وړې خوږې خبرې:

دا دا ما ښال ته وېسه،

  سلوپۍ وخولمه

دا دا جوبن ته جمه

ما ولکتون وېسه،

لوبې وکم

پښتیان لا لا اتې که

ماما اتې کيي نه…

                        * * *‎

نو نن درلېږم نازولې خوږې،

زما  همهغې نازلوبولې خوږې

 د زېږکالیزې په درشل کې دې نن

د  الپن روزن  له غونچو غونچو یادونو سره …

 د خپل دا دا  د زړه له تله

مرغه ښه درواخله،

  اوېستایي مینه اسره درواخله…

زما له مینې محبت سویسه

همدغه ستا له خپل جنت سویسه!!!

Comments
Loading...