هیله/ اجمل اند

0 101

کله بیا که په دې غرو کې د ډول ډنګ شو
ډکې، ډکې هدیرې به په نڅا شي
دنګ، دنګ ژڼي به له تورو خاورو پاڅي
او اتڼ کې به له څیرمې په ګډا شي

کله بيا که په دې غرونو واورې وشوې
د شينکۍ څيړۍ ټپونه به پټۍ شي
د رود غاړه به د ستړو دمه ځاى وي
او د غره لمن به بیا کیږدۍ، کیږدۍ شي

په کمر، کمر به شنه بوټې راشنه شي
اوروژلي چينارونه به ژوندي شي
سنګرونه به شي ځالې د مرغانو
په کورونو به د ټول کلي سړي شي

چیرې بیا که ها خوماره بېرته راغله
ددې وران کلي چينې به مېخانې شي
هلکانو ته به بيا لنډۍ په ياد شي
تورې سترګې به د نجونو پيمانې شي

خو باداره ! ولا ډيره بدمرغي ده
ډول مو مات ، خوماره نشته ، وچکالي ده
لاخو کلى د خنجر سيوري ته پروت دى
لا تر اوسه پرې د جبر واکمني ده.

Comments
Loading...