هر دو از یک شهریم / هارون انصاری

0 35

هر دو از یک شهریم

هارون انصاری

 یکی گله از دین و ملا می کند

 یکی قصه ی دروازه ی جهنم را برملا می کند

 یکی دردش است از اخوند و ملا

 یکی بر این باور است که ملا، ما را سر به راه می کند

 یکی قصه ی بهشت و دوزخ را دروغ تلقی می کند

 یکی بهشت و دوزخ را چه بزرگ جلوه ها می کند

 یکی می نویسد ما زاده ی طبیعتیم و بس

 یکی داستان ناجی و منجی را با چه شوق ادا می کند

 یکی می گوید دین و مذهب مال تو، من عیش می کنم

 یکی شب و روز سجده به خدا می کند

 نشود باورت اگر گویم هر دو هستند از یک شهر

 یکی گوید تو کافری، دیگری مرا از این کانون جدا می کند

Comments
Loading...