ملا و تعویذ / حیات الله بخشی

0 29

ملا و تعویذ

حیات الله بخشی

مرا با عطر و کاغذ دود کردی

سپس دودی به چوب عود کردی

مرا تا در طلسم خوب رویان

نیفتم بار دیگر دود کردی

دو چشم حاسدان کور و جاهل

به تعویذ ملا مسدود کردی

به گوسفند سفید و مرغ ابلق

تو بخت و طالعت مسعود کردی

برای آن که باشم در حصارت

هر آن چه در توانت بود کردی

به شویستی که از حل طلا بود

خیالم را ز غیر محدود کردی

مرا باسحر و جادو تا ببستی

همه هستی من نابود کردی

به تعویذ و سپند بالای بخشی

هر آن چه داد ملا فرمود کردی

Comments
Loading...