ملا بیا لیونی شوی 

ملا بیا بیګا د شپې خوب کې لیدلي
د جنت د حورو سپین سپین اندامونه
ملا بیا د هوس تور جنون اخیستی
غواړي وکړي په سرو وینو اودسونه

ملا بیا قلم وحشي لاس کې نیولی
دوزخیانو باندې ویشي تصدیقونه
ملا بیا بدل شراب د لاهور څښلي
سرچپه وايي د لوی خدای ایاتونه

ملا بیا پر ممبر توره کونه ایښې
او له خولې نه یې بادیږي سپین زګونه
ملا بیا د خدای له رحم نه منکر دی
راټول کړې یې د قهر ثبوتونه

ملا بیا د پنجابي بادار په پښو کې
پري کوي له څو معصومو نه سرونه
دې بدرنګه پښتانه ملا پسې شه!
لویه خدایه! ستا سپيڅلي کتابونه ..

غني خان لیونی

 

Categories: ژبه، فرهنګ، کلتور,شعرونه