غزل

سعود بنګښ

0 51

څــومــره بهترين او لاجــواب زما ملګري دي
هر ماښام یو څو پېګه شراب زما ملګري دي

ما رنګ ګناهګار په لوري، نن سبا هېڅ نه راځي
شاید چې ډک شوي له ثواب زما ملګري دي

تــا غوندې ګلابه! ډېر ښایسته زما ملګري دي
تـا غـونـدې انګوره! ډېر خراب زما ملګري دي

زه يې یک تنها ډوب د رندي دریاب کې پرېښودم
ناست ټول عبادت ته، پر محراب زما ملګري دي

شکر، شکر، شکر د نعتونو په دې چم کې هم
مــا ســره ســازونــه، د ربـــاب زما ملګري دي

دوی هنرمندان دي، بلبلان دي، او عظيم دي ډېر
دوی تـه به درانه ګورې جناب! زما ملګري دي

یا سعوده! زه کلک مسلمان یم، خدای خبر دی خو
ټـول بـې کلـیمـې، او بې کتاب زمــا ملګري دي

Comments
Loading...