غزل/ مصطفی آرین

0 129

 

چا ګناه په غاړه واخيـــست ماثواب غيږکې نيولې
ما جانان سره د سـتر او حجاب غيږ کې نيــــولې

ما بيګاه دی خوب ليدلې د تعبــیر معنا يې غواړم
ته دنيـــمې شپې غزل ئې ما رباب غيږ کې نيولې

ستا د مينې بياله ګۍ وه چې ورګډ شوم سـمندر شو
تا باران په لپو راوړو ما ســـيلاب غيږ کې نـيولې

يه آســمانه ستا د ستورو پيــغامونو نه قــربان شـم
چـــې ترتا يم رســيدلې ما عقاب غــيږ کې نــيولې

دا دونيا دې مدرسه شي ټول دمینې مضامین وي
سترآرمان په اوږو راشم انقلاب غيږ کې نيولې

ترهغې پورې ژوندغواړم چې په خپلوسترګو وينم
څوک قلم په لاس کې راشي چا کتاب غيږکې نيولې

چې آرين په کــې هلال شوعجيبه غوندې قانون دې
چا چاړه په لاس ورکړئ چا قصاب غــيږ کې نيولې

Comments
Loading...