غزل / عزت الله ځواب

0 47

يو ثوابونو لېوني کړه خلک!
بل ګناهونو لېوني کړه خلک!
هيڅ يې کافر او مسلمان نه ليده!
چې جهادونو لېوني کړه خلک!
چلم يې وڅښلو، نشه يې وکړه!
بيا ګيلاسونو لېوني کړه خلک!
سپرلی شو ټول ګلونه وګډېدل!
او بارانونو لېوني کړه خلک!
ملا د حورو صفتونه کوي!
شهادتونو لېوني کړه خلک!
خدایه چې ته به رحم کله کوې؟
مصيبتونو لېوني کړه خلک!
ځوابه تا په مينه ځان بايلوده!
که نفرتونو لېوني کړه خلک!

Comments
Loading...