غزل/ عبدالهادي هادي

0 75

لا دې ښايست، لا دې ځواني، هغسې خوله لګوي
ستا اننګي، لکه سپرلي، هغسې خوله لګوي

دا درته چاوې، چې ځواني لکه څپه تيره شوه
هم دې خندا، هم دې مستي، هغسې خوله لګوي

د پشکال غرمو وهليه او غريب لاليه!
نن دې رومان، او شاعري، هغسې خوله لګوي

لږ خو مې پوه کړه، چې څه کيف ستا په خبرو کې دی؟
لکه سرود، او موسيقي، هغسې خوله لګوي

سکڼی ماښام، ترخه پياله او د تا خوږ ترنم
لکه باران د پسرلي، هغسې خوله لګوي

مساپري، لالهاندي او د کابل يادونه
ما له دننه، ځنې خوري، هغسې خوله لګوي

هادي په سر کې مې ، د سپينو ډکو غم مه کوه
لا چې ښايسته، پر لاره ځي، هغسې خوله لګوي

سيدني

Comments
Loading...