روز شهادت / هارون انصاری

0 147

روز شهادت؟!

هارون انصاری

تجلیل از روز شهدا در ماه سپتامبر است

روز قربانی و شهادت یک «رهبر!؟» است

ندانم دوازده پاس بود یا گریزان ز مکتب

تجلیل روز شهادت یک «انجنیر؟!» است

در دفاع از وطن پنهان بود در هر غار و سوراخ

سالگرد شهادت وزیر دفاع اسبق این کشور است

هرکجا بینی عکس و پوستر و پیکر بی جانش

بر شانه ی اوباش و ارذال، کوچه به کوچه در چکر است

چه مشهور است به گلگون کفن و فرزند این وطن!

جسدش غرق گل بود، کفن اش از سیم و زر است!

در عجبم تا کی باشیم مُرده پرست، ای هموطن!

مرده پرستی کار دیروز بود، حالا روز دیگر است

Comments
Loading...