د خلاصون لار

شاعر : سمیع الدین افغاني

0 57

وايي کوږ بــار تر منزل نه رسیږي

په ظلم ، زور دا حالت نــــه جوړیږي

څو چې زورواک او ستمګر حاکم وي

دا د ظلمت تیارې هیڅ نــه ختمیږي

چیرته چې جهل، ظلم ، زور چلیږي

د جنګ لمبې هلته کــې نه سړیږي

چې په فریب ، دوکه ژوندون تیروي

د هغه ملک حالت نور نه بدلیږي

تر څو دا چور وي دا تالان دلته کې

دا بد حالات وطن کـــې نه سمیږي

څو چې زورواک او بل واکې وې دلته

قهر او غصه د خلکو نــــه کمیږي

ورورۍ یواځې د خلاصون لاره ده

په تربګنۍ کې ژوندون ښه نه تیریږي

که افغاني وطن کــــې سوله راغله

د جنګ لمن بـــه خاماخا ټــــولیږي

——————————

۹ – ۱۲ – ۲۰۱۹

م۰کال

Comments
Loading...