د افغان ماشوم

سمیع الدین افغاني

0 55

 

دا  افغان ماشوم  ساکن د قبرستان دی

تور لحد کې  یئ خواخوږی بندیوان دی

 

د دې خاورو سره خاورې یې هستي  ده

چې ماشوم  په دې حال او په دا شان دی

 

په تعظیم  او په ژړا د رب حضور ته

په ثنا ، صفت اخته  په دې مکان دی

 

ربه ته یې د زړګي هیلې  پوره کړې

له روزګاره ، ساتندوی د ګورستان دی

 

 ته مو رب ته مو خالق، کریم ، رحیم یې

زمونږ ستا په وحدانیت  باندی ایمان دی

 

نور دا  جنګ او «اوبا» ختمه د جهان کړې

چې بدرنګ  د هر انسان د ژوند داستان دی

 

افغاني  په هره خوا مرګی ، مرګی دی

نن په قهر راته دا لوړ او ارت اسمان دی

———————————–

شاعر : سمیع الدین افغاني

۹۷۲۰۲۰

م ۰ کال

Comments
Loading...