دوستم ته د مارشالۍ ډالۍ

سرلوڅ مرادزی

0 60

لواطت په جایزه کې چې مارشال شي
خدای دې مل د هغه ملک په داسې حال شي
د ولس زړه که چوي له درده پروا نشته
پریکړه دا وه چې یو څو تنه خوشال شي
چې د خپل کلي او قام عزت برباد کړي
داسې کس به د هېواد څه عزتپال شي؟
د تعلیم او د تربيي تپوس یي مه کړه
پادوان د خرو اسونو چې جنرال شی
بل هنر او بل کمال ورته عبث وي
ټولوژنه، جنایت يی چې کمال شي
امتیاز د داسې شخص ملي تاوان دی
ګلم جم يی د اعمالو چې مثال شي
هغه ورځ مو پخپل ذهن کې انځور کړۍ
چې واکمن په برخلیک مو خردجال شي
که د پېښو بد بهیر مخه ډب نه شي
ښای دې ځینې بدتر به مو احوال شي
زموږ ملک کې یو نادود بنسټ بنا شو
هومره غټ شي چې هرڅومره پردیپال شي
هغه څوک چې پردی ځری، پردیپال شي
په دې ملک کې یا جنرال او یا پاسوال شي
که مو هر څه د ځنګل قانون په نرخ شي
مدني حقوق د ټولو به پایمال شي
که فرصت د تجدد له لاسه ووځي
ارزوګانې امیدونه به زاوال شي
د هغې لارې په لټه، هڅه غورځو
څو ویجاړ وطن د نورو ملکو سیال شي

Comments
Loading...