خو باران ورېږي/ عزت الله ځواب

0 85

ګله پوښتنې ته درتلمه؛ خو باران ورېږي!
چلم مې څښلو ځنګېدمه؛ خو باران ورېږي!
نن به ويده شمه بېګاه مې خوب پوره نه شولو
سهار وختي راپاڅېدمه؛ خو باران ورېږي!
ملا ويل چې ګناهګار شولې، سندرې وايې!
ځان سره هسې بنګېدمه؛ خو باران ورېږي!
يو څو شېبې به وی د شعر د ښاپېرۍ غېږه کې
د قاف د غره سر ته ختمه؛ خو باران ورېږي!
چې به يواځې شومه، ما به موسيقي اورېده!
کله نا کله ګډېدمه؛ خو باران ورېږي!
ځوابه څو ځلې په خټو کې راوغورځېدې!
که دې په لاره کې پرېږدمه؛ خو باران ورېږي!

Comments
Loading...