حاجی!؟

عزت الله ځواب

0 64

چاودنې دي، وژنې دي، مرګونه دي حاجي!
دا څو ورځې خو دغسې خبرونه دي حاجي!
هنر درته ارزښت نه لري، بحث درسره نه کړم
لوستلي که دې څومره کتابونه دي حاجي!
په کلي کې خو مونږ سره چلم ته کېناستلې
عربو کې دې څنګه ماښامونه دي حاجي؟
جنګونه او جګړې دي د شتمنو انسانانو !
د خوارو په نصيب شهادتونه دي حاجي!
وطن راته له مور او پلاره خوږ دی، امتحان دی
درځمه به؛ خلاص شوي مې درسونه دي حاجي!
يو څو ورځې به منډې وهې، وزن به دې کم شي
خوشاله اوسه ستا لا څه غمونه دي حاجي!؟
د دغه غوايي ښکر لکه نېزې غوندې تېره دي!
د دغه خره ببر، ببر غوږونه دي حاجي!
ځواب په کرايي کور پسې ګرځي دا انصاف دی؟
د هر زورواکي څومره ډېر کورونه دي حاجي!

Comments
Loading...