رفتار بلند / مصطفی عمرزی

0 349

رفتار بلند

مصطفی «عمرزی»

از سال ها قبل از شماره ای از یک مجله ی ایرانی قبل از انقلاب اسلامی (زن روز، اطلاعات هفته گی یا تهران مصور، به درستی به یادم نیست) که چند کلکسیون آن را در خانه داشتیم، تیتر درشتی به یادم مانده است که «دختران غربی، آن طور که شما فکر می کنید، نیستند!» در آن تحقیق، مسایل مهم جنسیتی بر اثر رفتار اخلاقی بررسی شده بودند. در واقع آزادی های فردی و احترام به افکار شخصی و نبود اجبار در طرز و شیوه های زنده گی، در نخست، تصوری که از غرب ایجاد می کنند، شاید آزاد های بیش از حد باشد. چندِ قبل در یک گزارش بی.بی.سی آگاه شدیم که بر اثر باور های گسترده ی اخلاقی در غرب، برای این که تلقی از آزادی های فردی و دریافت درآمد از این طریق، باعث فرهنگ جمعی زیان نشود، برای تجارت جنسی، محدویت وضع می کنند. مثلاً در آلمان، زنان تفریح ساز، مجبور اند از طریق محلات و مکان های خاصی به عرضه ی خودشان بپردازند و کسانی که به این امتعه میل داشته باشند، ناگزیر باید به همان محلات رجوع کنند. در رومانیا، قوانین سختی وضع شده اند که اگر کسی بخواهد زنی را مجبور به تن فروشی کند، تا ده سال زندانی می شود. خوب یا بد تجارت های جنسی را کنار می گذاریم، اما آن چه در این میان به درستی وضاحت دارد، اعتقاد مردم به اخلاقیات است که جزو خصایص ذاتی بشر، شمرده می شود.

 رضا عطاران، هنرمند مشهور سینمای ایران، فلمی دارد که از ساخته های خودش است. او در این فلم (فرش سرخ یا Red Carpet)، ایرانی سرگردانی ست که برای معرفی خودش (فلم ساز) به پاریس سفر می کند. در این سفر، عوامل مختلفی آقای عطاران را مجبور می کنند؛ ضمن آشنایی با محیطی که حتی نمی تواند به یک هموطن ایرانی اش  اعتماد کند، در میان آزادی های مردم، متوجه اخلاقیات عمیق اجتماعی شود. او در چند جا بر اثر سوء تفاهم برخورد با زنان، با واکنش خشمگین مردانی مواجه می شود که مسلمان نیستند. تکیه کلام او در این برخورد، تاکید روی برداشت های اجتماعی- اخلاقی ما از مسایل جنسی مردان و زنان است. رضا عطاران از تماشای تعصب مردمان غیر مسلمان در برابر رفتار نادرست با زنان شان، می گوید: «غیرت، در همه جا وجود دارد.» کنایه ی او از این جمله، برخلاف برداشت های اجتماعی ای ست که در این جا گمان می کنیم آزادی یا طرز لباس زنان و مردان غربی، حس بی تفاوتی را تقویت می کند.

سینما که جزو مهمترین وسایل تفریحی، اما فرهنگ سازی های بسیار مهم به شمار می رود، در جایی که نیروی بیشتری داشته باشد، همانند محصولات هالیوود، اثرگذارترین وسیله برای ذهنیت دهی و تعمیم مفاهیم است. اکثراً تحت تاثیر برداشت های نادرست، شاید به درستی متوجه نمی شویم که در این وسیله ی مهم، اگر غربی باشد، مسایل مختلف انسانی، از جمله اخلاقیات نیز صادر می شوند.

ورزشکاری به نام «راک» را همه می شناسیم. افغانان او را با همین نام یا شهرت ورزشی اش به جا می آورند. نام اصلی این ورزشکار کشتی کج « Douglas Johnson Dwayne» است. او از جمله ی هنرپیشه گان معروف سینمای هالیوود نیز می باشد. مرد ورزشکار با بدن عضلاتی و کاریزمای هنری، در شمار هنرمندان مورد پسند من است. در میان فلم های او، سه فلم «rundown»، «the faster» و فلم «walking tall» را بسیار می پسندم.

راک در فلم رفتار بلند (walking tall) در نقش مبارزی ظهور می کند که متوجه اثرات سوء تجارت مواد مخدر و مکان های تفریحات ناسالم می شود. او در این فلم، سربازی ست که پس از برگشت به خانه، در نخست در این منگنه گیر می ماند تا در برابر پاسخ برادر کوچک اش که آیا در جنگ، کسی را کشته است؟ متوجه شود؛ طرز تلقی مردم از کسانی که می جنگند، سوا از افتخارات مدافع نیز می تواند در ذهن بنشیند.

در ادامه ی فلم، زنده گی راک که در فلم به نام «کریس» شناخته می شود با تفاوت های عجیبی که در زنده گی دوستان قبلی اش رونما شده است، دگرگون می شود. او مشاهده می کند که دوستان اش از طریق تجارت ناسالم در یک «کازینو»، درآمد های غیر قانونی دارند. کریس با رد درخواست دوستان اش برای کار با آنان، در واقع دشمنی آنان را می خرد. دوستان قبلی اش در رویدادی برادر او را مجروح می کنند و کریس برای انتقام، کازینو را بهم می ریزد. در این مسیر، دوستان قبلی که دیگر یک باند تبهکار اند، راک را غافلگیر کرده و به طرز فجیعی زخمی می سازند. در محاکمه ای که دایر می کنند، کریس- موفق می شود نظر هیات منصفه را جلب کند. باوجود این که ارکان قضایی بر اثر پول ها و تخویف باند مافیایی، طرف او نبودند، اما هیات منصفه با دیدن جراحت عمیق کریس، فیصله می کنند که برخود راک (انتقام) که باعث خسارات هایی در کازیون شده بود، نادرست نیست. بر این اساس او از زندان نجات می یابد. این موفقیت در فلم «رفتار بلند»، پیام اخلاقی جالبی در این محصول امریکایی- هالیوودی داشت که اثرات تجارت های ناسالم را محرز می کند.

تا پایان فلم، کریس که دیگر در نقش یک پولیس محلی (شیرف)، ظاهر شده است، در ماجرای های دیدنی و انتباهی، موفق می شود موقعیت جدید را حفظ کند و با عبور از موانع دوستانی که تا حد کشتن، با او برخورد می کنند، اجازه نمی دهد باند مافیایی به کسب و کار غیرقانونی ادامه دهند. پایان فلم، پایان کار کازینو می شود. با مسدود کردن کازینو، کارگردان فلم «رفتار بلند»، باور اخلاقی- امریکایی بزرگی را نمایش می دهد.

اخلاقیات که ارتباط تنگاتنگی با دینیات دارند، در همه جای فرهنگ غربی به چشم می خورند. در امریکا که بزرگ ترین اقتصاد دنیاست و تعبیر بزرگی از نظام سرمایه می شود، مردم امریکا در باور های بزرگ اخلاقی، به این فرهنگ، اعتقاد کامل دارند. آیا متوجه شده اید که در عقب واحد پول امریکا (دالر)، در تمام نمونه های آن، درج کرده اند:

«In God We Trust» (باور ما به خداست)

شرح تصاویر:

پوستر های فلم «فرش سرخ»، «رفتار بلند» و نمونه هایی از «دالر امریکایی».

Comments
Loading...