سالروز«دعوت ميديا» خجسته باد / استاد صباح

0 424

 

برادر گرامي محمد طارق (بزگر)، دست اندرکاران کمپلکس دعوت ميديا و خواننده گان گرانقدر دعوت، فرارسيدن سالروز دعوت را صممانه ومخلصانه تبريک عرض نموده سعادتمندي، کامگاري و موفقيتهاي شمارا تمنا دارم. دعوت ميديا طي اين مدت موجوديت پربار خويش کارهاي زياد تاريخي، روشنگري، تحليلي وادبي و فرهنگي را انجام داده است که بدون مبالغه يک سروگردن از ديگران پيشتر درخشيده است. دعوت اکنون در خانه خانه هموطنانش راه باز کرده و حتا در کانادا و آمريکا علاقمندان و خواننده گاني فراواني دارد .دعوت مردانه و رسالتمندانه در پرتو آزادي قلم و بيان بدبختي و فلاکت ملت را منعکس و بيشتر روي قضاياي ملي و ميهني و چور و چپاول سرمايه هاي وطن و مسايل ذيل متمرکز بوده است.

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است وبس

دربند آن مباش که نشنید یا شنید

در فرجام براي همه تان صحت و سعادت و براي ميهن آبادي و ترقي تمنا دارم و آرزو ميبرم که انديشه

استاد صباح – کانادا

Comments
Loading...