تکسی‌هایی که روی دریا حرکت می‌کنند!

0 601

اولین تکسی‌های که روی آب حرکت می‌کنند؛ «Sea Bubblee» نام دارند. این تکسی‌ها روی دریای موسوم به «سن» در پاریس حرکت می‌کنند.

باتوجه به بال‌‌های تعبیه شده در این تاکسی که زیر آب پنهان هستند، آن‌ها می توانند چند سانتی‌متر بالاتر از سطح آب پرواز نمایند. هر یک از این تکسی‌ها ظرفیت انتقال پنج مسافر را دارد و استفاده از ان در بدل کرایه ممکن است.

انرژی این تکسی توسط برق تامین می‌شود و به همین دلیل یک گزینه حمل و نقلی است که به محیط آسیب نمی‌رساند. حد اکثر سرعت هر ساعت این تکسی سی کیلومتر است.

روزنامه سرخط

Leave A Reply

Your email address will not be published.