لس کتابه لس رازونه

ګلاب بهار

0 88
۱- د خلکو سره اړیکې جوړې کړئ.
۲- د هغه کارونو ترسره کول هېڅکله هم مه ودروئ، چې تاسو ورسره مینه لری.
۳- هېڅکله خپل ځان مه تېر باسئ.
۴- نړۍ ته په هغه سترګه مه ګورئ چې څه ډول ده، بلکې په هغه سترګه ورته وګورئ چې تاسو څنګه یاستی.
۵- تنبلي مو په هوښیارۍ بدله کړئ او د بریا په لور مزل پیل کړئ.
۶- له ځان څخه هغه مهربان شخص جوړ کړه چې تاسو یې په مهربانتوب پېژنی.
۷- هره ورځ حداقل یو کار وکړه.
۸- هره ورځ د نیم ساعت لپاره پوهنیزې لیکنې ولولئ.
۹- هره اونۍ کم تر کمه یو ساعت د طبعیت په چوپتیا کې تېر کړئ.
۱۰- د فزیکي غښتلتیا لپاره یو جدي تمرین ته ژمن وا وسئ او د ښه نوم پرېښودلو ته ځان وقف کړئ.
Comments
Loading...