په ناروې کې د فاتحې خبرتیا

الحاج محمد حسن ولسمل لیوراو د ترور زوی، ډاکټر اکرم ځلمی، انور ځلمي او منصور ځلمی زامن. الحاج مسلم کریم مومند او ظاهرشاه سروري زومان. پښتونیار ولسمل، میوندیار ولسمل او یما ولسمل لیورزیان.

د ډاکتر اکرم ځلمي د مور د مړینې له کبله چې جنازه پخوا په کامه کې په خپله پلرنۍهدیره کې خاورو ته سپارل شوې دوستانو ته خبر ورکول کیږي چې د فاتحې او دعا په مراسمو کې د ګډون له امله د مرحومې روح په خپل راتګ او دعا ښاد کړي.

فاتحه: د یکشنبې په ورځ د اګست په ۲۷مه د یوې نیمې بجې تر دریوبجو پورې په فروست کې د افغانانو په جومات کې اخستل کیږي

 

 

 

Categories: خبرتېاوې او پیغامونه