په سويډن کي ددوستی فرهنگی ټولنې دمشرتابه پېغام !

0 212

په سويډن کي ددوستی فرهنگی ټولنې دمشرتابه پېغام !

افغانانو! سبا تاسو خپل برخليک ټاکی !

درنوهيوادوالو! سبا دمیزان  ۲۸  دافغانستان په ۳۲ ولايتونوکي د ولسی جرگی داستازوټاکلو لپاره انتخابات  ترسره کيږي . پدې ورځ په خپله رايه اوفعال گډون تاسوغېرتی ولس له دموکراسی اوپه خپله رايه خپل سرنويشت ټاکلو سره مينه او پيغام  په هيواد کي دننه ددولتي واک تږو،گاونډيانو اونړيوالی ټولنې ته رسوئ .

موږ پدې پوهېږو چې ستاسو دملي ارزوگانو کورني اوبهرنی دښمنان به تاسو وډاره وي خوکوښښ وکړئ  په ټاکنو کي په فعال گډون سره هغه چاته رايه ورکړئ،کوم چې ستاسوکورني،محلي،هيوادني اونړيوال عزت ته درناوی ولري اوستاسو هيوادوالو خدمت ته ژمن وي .

داځل تاسو په خپل گډون اورايه ورکولونه يوازي د خپل ولس  برخليک اوراتلونکې ټاکی بلکي پدې وسيله  تاسو  نړيوالواودهغوي نوکرانو ته دملی گټو،افتخاراتو اودموکراتيکو ارزښتونونه د دفاع  پيغام رسوی .په ټاکنوکي ستاسو هوښياري اوملي دريز ،ستاسو دراتلونکي سره مرسته کولاي سي .

په سويډن کي د دوستی فرهنگی ټولني د مشرتابه په استازيتوب  حبيب الله غمخور

Comments
Loading...