په اوسلو کې د فاتحې خبرتیا

په اوسلو کې د افغانستان د سفارت قونسل محمد صابر یقین مشر اکا حاجی محمد ظاهر خان د وفات له کبله چې جنازه یې پخوا په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوې ، دوستانو ته خبر ورکول کیږي چې د فاتحې مراسم د یکشنبې په ورځ د نومبر په شپږویشتمه 26-11-2017 نیټه د ماسپښین د ۲ بحو (۱۴.۰۰)  د ماښام تر ۴ (۱۶.۰۰)  پورې په فروست کې د افغانانو په جومات کې اخیستل کیږي.

په خپل راتګ د مرحوم روح ښاد کړئ

Furuset, Trygve lies Plass

 

Categories: خبرتېاوې او پیغامونه

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.