!له اشرف غني څخه جدی هیله

پروفیسور  عبدالخالق رشید

0 46

د ۲۰۲۰ کال د مارچ  ۲۸

ښاغلیه ، که چیرې ته افغانستان ولس مشر نه یې، باوروکړه چې ستا پښتوژبې ته به غوږ هم ونه نیسم اوپه یوه علمي اوادبي غونډه کې به ځای هم درنه کړم.  په کومه ژبه چې ته غږېږي ، که زما هندي زده کونکی دا ډول خبرې وکړي ، باور وکړه چې له سلو به یوازې د کامیابۍ څلویښت نمرې ورکوم . زما سره ستا د پښتو ژبې په برخه کې د لیاقت  نمرې همدومره دي.

 !ښاعلی ډاکټره

 ته او موږ ټول پوهیږو چې اوس موږ ناچار یو چې ستا دغې ګلدارې پښتو ته هم غوږ ونیسو، ځکه چې دغه ړانده ملت  ته له ناچارې ورځې رامخ ته کړې او د دوی د اصلي ارادی خلاف په بشپړ تقلب د افغانستان پرګدۍ، د یوه زورور نړیوال ځواک  په مرسته کیناستې، خو دا حق نه لرې چې زموږ ژبې ته په خپل پردي پالي دربار کې دویم ځای ورکړې، او یا یې اهمیت را کم کړې، دا د ملت حق دی، که چیرې دغه ټکي ته تاسې  او ستاسې درباریان پاملرنه ونه کړې، موږ نا چار یو چې ستا پرضد یو پراخ مدنی فرهنګی حرکت له همدې امله چې ته او ستا دربار د پښتو ژبې څرګند سپکاوی کوي ، د هغې په وړاندې یو څرګند تبعضی چلند پرمخ بیایی، او د دې وطن د اکثریت ملي ژبې په توګه یې درناوی نه لرې را پیل کړو، او ستا فرهنګی پالیسې چې د هغې د تحقق له پاره دې بی فرهنګه او نادان کسان اجیر کړی او نه پوهیږي چې پښتو په افغانستان کوم موقف باید ولري په ملي او نړیواله کچه  رسوا او وغندو.

!ښاغلی ډاکترغنی

 له هرڅه سره دې لوبي پیل کړې، هیواد دې نورد نړۍ په وړاندې د ورکې، بدنامې لوړې کندې ته وراچولی دی هیله من یو چې له پښتو سره او د پښتو په وړاندې نور دغې بي تفاوتۍ او دغې ملي ضد تګلارې ته د واکمنۍ له ملي ستیجه (ولسمشرۍ ) دوام ورنه کړې او په دغه اړه خپله ملي او پښتو ضد پالیسۍ، بي توپیرۍ او د دښمنۍ تګلاره پای ته ورسوئ .

په درناوي

پروفیسور  عبدالخالق رشید

د پښتوژبې استاد اولیکوال .

Comments
Loading...