تابلو/ سیدعبیدالله نادر

0 56

د یو کلیوالي ښوونځي چې ودانی یي ډیره زړه وه . د ودانی چار چاپیره دیوالونه ځینی ځایونه یي سوری وو . د ښوونځي به انګړ کی ماشو مان لوبیدل او خپله د تفریح موده یي تیروله. د ښوونځی د دیواله څخه بهر څو تنه ماشو مانو چې د تعلیم څخه محروم وو . خپل د خځلو بو جی ګانی یي پر ځمکه ایښی وي . او د دیواله د سوری څخه یي دننه د ښوونځي زده کونکو بچیانو ته په ډیر حسرت او آرمان سره کتل ،چي کاشکی دوی هم په ښوونځي کې وای او ددي ماشو مانو سره یي یو ځای زده کړه کړی وای او یو ځای لوبیدلای ، او روښانه راتلونکی یي درلودلای. د دي دیواله د سوری نه څو تنه ما شومانو خپل سرونه داسی وردننه کړي وو چې د یو انځور ګر یا نقاش د پاره یي ډیره په زړه پوری او د معنی نه ډکه تابلو جوړه کړي وه .

سید عبیدالله نادر

Comments
Loading...