طالبان نه رضای خدا و نه از خلق خدا را می خواهند

عارف نظری

0 51

بیست سال پیش هنگامی که طالبان قدرت را در دست داشتند آنچه را که برای مردم می خواستند برای خود نمی خواستند دلیل آن این بود که طالبان نمی توانستند آنچه را که می خواستند انجام دهند یا بالای مردم آن را به جبر تطبیق می کردند یا سعی به خرچ می دادند آن را تطبیق کنند به عنوان مثال امرو بالمعروف و نهی آن المنکر به مردم اجازه گوش دادن به موسیقی را نمی دادند و به آن های که تخلف می کردند مجازات های مختلفی می دادند اما برعکس آنها خود موسیقی و نوارهایی را که از مردم جمع آوری می کردند آنها را در تیپ هایشان گوش میکردند، این یکی از نمونه های دوره حاکمیت این گروه بود، هزاران مثال وجود دارد که طالبان بالای مردم تطبیق می کردند اما خود آنها اینگونه نبودند مانند همجنس گرایی، در زمان رژیم طالبان و پیامدهای آن ده ها نفر به جرم همجنسگرایی کشته و یا مجازات سخت دیده اند، اما همجنس گرایی در همه نهادها و مراکز طالبان رایج بوده و هست و جرم گناه و رذیله محسوب نمی شود.

این سخنان و این مقدمه را من برای نوشتم تا آگاهی ام را با شما شریک بسازم، استخبارات پاکستان اخیراً عکسهایی از رهبر تیم مذاکره کننده طالبان را با اطلاعاتی مبنی بر مدل سازی عایشه حکیم در پوهنتون پاکستان و کار به عنوان مدل با یک شرکت منتشر کرده است.

طالبان در دوران حکومت خود اجازه مکتب رفتن دختران را در افغانستان نمی دادند، اما آنها به دختران خود آموزش های غیر اسلامی را می آموزند که با فرهنگ یا اسلام ما سازگار نیست.

شاید دیده باشید که دختران رهبران دیگر طالبان در بهترین پوهنتون های جهان تحصیل می کنند یا از آنها فارغ التحصیل شده اند اما دختران افغان ها حتی اجازه رفتن به مکتب را ندارند چی یک پسر با دختری در یک صنف درس بخوانند، در بسیاری موارد حتی طالبان ساختن مکاتب را ممانعت می کنند تعمیر مکاتب را می سوزانند ویا آنها را تخریب می کنند سپس آن را جهاد و اسلام می نامند.

اما در پاکستان سندها و شواهد نشان می دهد که تمام رهبران و فرماندهان طالبان دختران شان تحصیلات عالی دارند کار و تجارت می کنند و منافع پاکستان را تامین می کنند اگر یکی از رهبران یا فرمانده طالبان و یا اقارب شان بر خلاف منافع پاکستان عمل کنند، همه اینها توسط این اسناد ها تهدید می شوند که همه را یکی یکی با چنین اسناد و اطلاعاتی منتشر خواهد کردند.

تاکنون هیچ کس حتی طالبان از دختر مولوی عبدالحکیم مطلع نبوده که وی یک مدل است و نامبرده در یک شرکت مدل سازی پاکستانی کار می کند.

اما اکنون که استخبارات پاکستان این موضوع را اعلام کرده قطعاً قضیه ای در پشت آن وجود دارد طالبان فقط برای منافع شخصی خود از اسلام استفاده می کنند و هیچ هدف دیگری وجود ندارد آنچه اسلام منع می کند انجام می دهند آنها کارهای خود را انجام می دهند که اسلام را نام بد می کند.

طالبان در دین افراط می کنند به دنبال راه های سخت هستند که مردم از زندگی خسته شوند. شما دختران زیادی را مشاهده خواهید کرد که از خانواده رهبران طالبان خواهند بود و در جهان با لباس های نیمه برهنه ظاهر می شوند بسیاری به این نظر اند که طالبان دین و جهاد را به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار می دهند آهسته آهسته حقایق برملا خواهد شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.