افغانستان و چشم انداز صلح

نیلوفر مستعد

0 109

پس از ماها انتظار مذاکرات میان دولت افغانستان و تحریک طالبان در قطر آغاز شد.

مذاکرات با استقبال گرم کشورها و سازمان های جهانی قرار گرفتعبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از سخن رانان افتتاحیه مجلس بود.اقای عبدالله از همکاری کشورها در تسهیل کننده مذاکرات سپاسگزاری کرد موفقیت مذاکرات را مبتنی بر نیت نیک و تعهد صادقانه هر دو طرف دانست.توافق روی یک آتش‌بس و اجندای جامع برای پیشبرد مذاکرات را فرصتی برای دست یابی به صلح دانست . قانون اساسی مردم‌سالاری، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، حقوق مدنی و حقوق بشر را از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستان خواند.

ملا عبدالغنی برادر به نماینده گی ازهيأت تحریک طالبان که سخنران دیگر افتتاحیه مجلس بودقطع جنگ، ایجاد حکومتی اسلامی، تامین صلح، حضور همه اقوام در نظام آینده، اتحاد و برادری، ترقی و پیشرفت از نکات اساسی در سخنرانی چند دقیقه‌ی ملا برادر بود.با این حال هر دو طرف خواسته هایشان را بیان کردند. آیا از خط های ترسیم شده شان کوتا خواهند آمد؟با آنکه پیام ها در مراسم افتتاحیه امیدبخش بود.امیدواریم هر دو طرف این سنت پیامبر را آویز کارشان قرار دهند.

پیامبر(ص) در صلح حدیبیه، به خاطر جلب مصالح مسلمین و دفع ضرر از آنها، تمام اقدامات تحریک آمیز و جنگ طلبانه اهل مکه را با حکمت و تحمل مدیریت کرد. از نوشتن “بسم الله الرحمن الرحیم” و محمد رسول الله” در متن معاهده صلح تنزل کرد و به علی فرمان داد تا در معاهده آن را ننویسد تا مبادا تنشی ایجاد شود. و پس از توافق اولی، متن معاهده را با تنفیذ آتش بس آغاز کرد: “باسمك اللهم، هذا ما صالَح عليه محمدُ بن عبدالله سهيلَ بن عمرو، واصطَلَحا على وضعِ الحرب بين الناس عشرَ سنين يَأمَن فيها الناسُ ويَكفُّ بعضُهم عن بعض…” مدعیان تمسک به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، آیا در این موقف، به “سنت” عمل خواهند کرد؟ و مردم در این چند روز شاهد آتش بس در کشور خواهند بود؟ امیدوارم با این درس و پیروی از سنت پیامبر بزرگ اسلام هر دو طرف برای ختم جنگ و آتش بس دایمی در کشور از هیچ سعی دریغ نورزند تا دیگر مادر این سرزمین در ماتم ننشیند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.