گروه طالبان با تخار و تخاریان چه کردند؟

شمس حقجو

0 63

گروه طالبان 25 روز قبل از امروز در همآهنگی با استخبارات بیرونی حملات گسترده ای را برای تصرف ولسوالی ها و مرکز ولایت تخار، شهر تالقان به راه انداختند. به گمان این که با تصرف این شهر تاریخی و زیبا می توانند قدرت خویش را به رخ دولت و مردم افغانستان بکشند.

گروه طالبان با تمام توان تلاش کردند تا به کمک اتباع بیرونی گروه القاعده همکار دیرین این گروه کنترول ولسوالی ها و مرکز ولایت تخار،شهر تالقان را به عهده گیرند.

گروه طالبان با حمله بالای مراکز ولسوالی های تخار گوشه های از فجایع و مظالم خویش را به نمایش گذاشتند ، گروه طالبان در کنار این که منازل مسکونی مردم محل را سنگر ساخته و از آن به عنوان قرارگاه استفاده نمودند صد ها خانه را به آتش کشیده و دست به انواع بیرحمی زدند.

رسانه های نقل میکنند که گروه طالبان در حمله بالای ولسوالی تخار ضمن این که خسارات زیاد مالی را برای باشندگان مناطق جنگ زده وارد کردند همچنین این گروه از مردم به زور پول ، نان و غذا میگرفتند.

گروه بیرحم طالبان خانواده هایی را که توانایی تهیه مخارج ، نان و غذا برای طالبان را نمی داشتند با بیرحمی تمام آنان را مورد انواع شکنجه قرار میدادند.

آنچه بیشتر از هرعمل قبیح دیگر طالبان در تخار تکاندهنده و غیر قابل تحمل است تجاوز گروهی طالبان بالای یک کودک سیزده ساله میباشد که در رسانه های ملی نیز بازتاب گسترده داشت.

گروه طالبان با وارد شدن به خانه یکتن از معلمین ولسوالی خواجه غار ولایت تخار ضمن لت و کوب تمام اعضای فامیل بالای یک کودک 13 ساله تجاوز گروهی نمودند که گفته میشود این کودک در حال حاضر به شفاخانه ولایتی تخار بستری میباشد و داکتران گفته اند فعلاً این دخترک در وضعیت بهتر قرار دارد.

با آن که دخترک از نگاه صحی در وضع بهتری قرار دارد اما چه کسی وضعیت روانی و اجتماعی این کودک نو نهال را بهبود خواهد بخشید؟ چه کسی این کودک دردمند را به زندگی نورمال دوباره بر خواهد گرداند و چه کسی درد این دخترک معصوم را درک خواهد کرد؟ زیرا در جامعه ی بسته و سنتی افغانستان این عمل را به شدت تاثیرات و عواقب بد را در پی دارد و در بر خی از موارد تا آخر عمر این درد ادامه میابد.

اما بر عکس آنچه گروه وحشی طالبان انجام دادند نیروهای امنیتی کشور در یک عملیات به اصطلاح ضد حمله در کنار این که گروه طالبان را از تمام مناطق مورد نظر راندند و بیش از 350 تن از این تروریستان را کشته و زخمی ساختند بلکه از ولسوالی های اطراف شهر تالقان نیز این گروه را متواری ساختند.

نیروهای امنیتی کشور برای گروه طالبان و باداران شان نشاند دادند که دیگر قهرمانان ما اجازۀ دست درازی را به این گروه نداده و نمی گذارند تا یک بار دیگر منازل مسکونی را آتش بزنند،مردم را لت و کوب کنند و کودکان مظلوم را طعمه ی تجاوز قرار دهند.

در اخیر به صفت یک باشنده این خاک ضمن سپاسگزاری از سربازان قهرمان ما در ارتش،پولیس و امنیت ملی از رهبران این نهاد ها می خواهم تا با اتخاذ پلان های پیشگیرانه اجازه ندهند گروه طالبان بازهم وحشت آفرینی کنند.

Comments
Loading...