کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق گذرگاه “واگه” به هند رسید

شمس حقجو

0 40

هندوستان تایمز، گزارش داده‎است که نخستین محموله‌ی کالاهای بازرگانی افغانستان، (شنبه، ۲۸سرطان) از طریق گذرگاۀ واگه، به هند رسیده‎‌است.

مسؤولان گذرگاه مرزی هند، به هندوستان تایمز گفته‌اند که آن‌ها از ورود ۷ تا ۸ موتر حامل کالاهای بازرگانی افغانستان به این کشور، اطلاع داشته‌اند.

هفتۀ پیش، وزارت امور خارجه پاکستان در یک خبرنامه گفته بود که به درخواست حکومت افغانستان و “به هدف تسهیل تجارت ترانزیت افغانستان”، پاکستان اجازۀ صادرات افغانستان از طریق گذرگاۀ واگه را سر از پازنده هم جولای، صادر می‌کند.

اقتصاد افغانستان بر اثر جنگ‌های چندین دهه از هم پاشیده بود. تا سال‌های ۱۹۹۲م میزان اقتصاد افغانستان تدریجاً در حال نزول بود. تا آنکه از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ اقتصاد این کشور در زمین فرو رفت. کشور ازین ناحیه شدیداً صدمه دید و سبب فرورفتگی عمیقی در حیات اقتصادی این ملت شد. در نتیجه سرمایۀ دورانی و ارزش پول این کشور به نسبت عدم پشتیبانی بانکی و از میان رفتن اکثر سرمایۀ ثابت از چرخش باز افتاد. مرگ‌ومیر کودکان بالاتر از ۶۰ درصد، مرگ مادران در حال زایمان از هر چهار نفر به یک نفر کشانده شد. سطح بیکاری به حد نهایی خود رسید؛ به جز تولیدات ناچیز زراعتی دیگر همه تولیدات وجود نداشت.  امراض فقر مانند عدم آموزش و پرورش کودکان، شیوع بیماری‌ها، گرسنگی، عدم احترام به حقوق انسان‌ها و صدها مسائل دیگر بروز نمود؛ که هر کدام گوشه‌ای از جامعه را رنج می‌داد.  اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجه‌ای پس از سال ۲۰۰۲م به نسبت کمک‌های بین‌المللی ازدیاد یافت. در سال ۲۰۰۲ جامعۀ جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷میلیارد دلار را غرض کمک به افغانستان وعده دادند که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار آن در عرصه‌های ساختمانی، راه و میدان سازی، اعمار کانال‌ها، آبرسانی شهرها و دهات‌ها، کمک به دهاقین و مالداران دهات، تربیۀ اردو و پولیس، تعلیم و تربیت معارف، و تقویۀ دولت به مصرف رسیده‌است.

امروز افغانستان ۹۲ درصد گندم خود را خودش تولید می‌کند، و چرخ های اقتصادی اش را به نسبت خیلی بالاتر از قبل در حرکت آورده است.

همچنان در گزارش اقتصادی سال ۲۰۱۸ بانک توسعه آسیایی سالانه خود پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در آن سال میلادی در افغانستان ۲.۵ درصد خواهد بود که بالاتر از نرخ رشد سال گذشته است که ۲.۲ درصد بود.

در گزارش این سازمان آمده بود که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ به دنبال وضعیت بهتر آب و هوا، زراعت افغانستان رشد کند و قیمت مواد غذایی به دلایل بهبود زراعت پایین بماند.

بانک توسعه آسیایی همچنین پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی افغانستان به ۳ درصد افزایش خواهد یافت. در حالیکه

رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز به ترتیب ۲.۴ درصد و ۲.۵ درصد بوده، و سال ۲۰۱۸ نیز به نسبت بد امنی کشور ۲.۵ بوده است.

و همچنان سال گذشته درآمد دولت افغانستان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل اش افزایش یافته بود که بنا بر پیش بینی سازمان های جهانی سال جاری آمار بالاتر از ارقام فوق الذکر خواهد بود.

Comments
Loading...