چگونه یک بازرگان کوچک به دلال و میانجی بزرگ میان روسیه و طالبان تبدیل شد؟

سید جمال اخگر

0 59

نوشته: مجیب مشعل، اریک شمیت، نجیم رحیم و روک منی کالیماچی

منبع : نیویارک تایمز

برگردان : سید جمال اخگر

در گزارش اطلاعاتی ایالات متحده آمده است که یک بازرگان کوچک افغانی چگونه دلال و میانجی پرداخت انعام برای کشتن نیروهای ائتلاف مبدل گشت ، دوستان وی میدیدند که ثروتمند میشود اما نمیدانستند چگونه ؟

بستگان و همسایگانش میگویند وی در اوایل قاچاقچی کوچک مواد مخدر بود اما بعد ها بدنبال بدست آوردن قرارداد ملیارد دالری پروژه های ساختمانی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان ثروتمند شد.

اما در سال های اخیر پس از اینکه یک پایگاه در روسیه تاسیس کرد ثروت خویش را به گونه ی واقعی به نمایش گذاشت ، هر چند چگونگی بدست آوردن ثروت وی یک معما باقی ماند . وی در سفر های خود به  خانه در شمال افغانستان  آخرین مدل موترها را که توسط محافظین اسکورت می گردید سوار میشد و خانه وی در اواخر به چهار طبقه ارتقا پیدا کرده بود.

به اساس گفته های مقامات آمریکایی و افغان ،اکنون رحمت الله عزیزی به قطعه ی اصلی معما برای واشنگتن مبدل گشته است ، در گزارش اطلاعاتی از وی به عنوان یک دلال یا واسطه کلیدی که از یک واحد اطلاعاتی ارتش روسیه پول انعام را به طالبان بمنظور هدف قرار دادن سربازان آمریکایی انتقال میداد نام برده شده است.

زمانیکه ارگان های امنیتی شواهد ومدارک را برسی میکردند متوجه طرح انعام وی گردیدند، آنها حدود شش ماه قبل تعدادی از همکاران و بستگان عزیزی را باز داشت کردند اما متوجه شدند که وی از افغانستان فرار کرده است و احتمالاً به روسیه رفته است. در جریان بازرسی خانه وی مبلغ نیم میلیون دالر کشف گردید

مقامات آمریکایی و افغان سال ها قبل متوجه شدند که روسیه بخاطر تضعیف ماموریت ایالات متحده و کمک به طالبان عملیات های مخفی را راه اندازی نموده اند.

اما مقامات ایالات متحده فقط درین اواخر نتیجه گرفتند که آژانس اطلاعاتی روسیه برای طالبان انعام میپرداختند تا نیروهای ائتلاف بشمول آمریکایی ها را بکشند ، چیزی که کرملین و طالبان رد کردند.

طبق اظهارات یک مقام که روی گزارش کار کرده است

مقامات ایالات متحده به این باور هستند که این برنامه توسط قطعه 29155 اطلاعات نظامی ارتش روسیه که عملیات های قتل و ترور دربیرون از روسیه را انجام میدهد و بنام G.R.U یاد میشود پیش برده میشود.

اینکه مجرای پرداخت به شخصی مانند عزیزی که  بسته با تلاش های باز سازی آمریکای باشدهیچ نوع توجه بیرونی را جلب نمیکند و این موضوع ازعمق استراتیژیک روسیه در جنگ پیچیده افغانستان حکایت میکند که با  بهره برداری از جنایت و ترور با وجود انکار طی سالیان ضربه وارد میکند.NY Times writers condemn decision to run op-ed on mobilizing military

افشا گری علنی هفته ی گذشته طوفان آتشین سیاسی را در واشنگتن بوجود آورد . مقامات کاخ سفید گفتند: برای ترامپ ازین موضوع هرگز گزارش ارایه نگردیده بود اما معلوم شد که در فبروری گذشته مقامات اطلاعاتی در گزارش نوشته شده ترامپ را از موضوع اگاه ساخته بودند.

در حالیکه مقامات دیموکرات و جمهوری خواه ازین خبر و ناتوانی دولت از اقدام متقابل ابراز نگرانی میکنند ، کاخ سفید این گزارش را یقینی نمیداند.

جزیات نقش آقای عزیزی توسط مصاحبه با تعداد از مقامات آمریکایی و افغان اگاه بر اطلاع که به وی منتهی میگردید و همسایگان و بستگان و دوستان و شرکای تجارتی مرد واسطه که به ظن همکاری بازداشت شده بودند روشن شد. آنها به شرط عدم افشای هویت شان سخن گفتن تا بعداً قربانی انتقام نگردند

در گزارش اطلاعاتی ایالات متحده از آقای عزیزی به عنوان رابط میان G.R.U. و شورشیان وابسته به طالبان که حملات را انجام داده اند یاد شده است . در گزارش این هفته به کانگرس آمده است که وی از جمله کسانی بود که وجهی نقد را از روسیه بدست میاورد که گزارش اطلاعاتی این مبلغ را ” صد ها هزار دالر” توصیف میکند.

در پرونده آمده است که وی پول را از طریق یک سیستم پیچیده ی “حواله” انتقال پول بشکل غیر رسمی بمنظور انجام ماموریت به افغانستان انتقال داده است.

به گفته یک بازرگان بازداشت شده ،وجه نقدی قبل از رسیدن به افغانستان در کشور های مختلف به مبلغ های کوچک تقسیم میشد

به گفته مقامات افغان در ازای کشتن هر سرباز آمریکایی و ائتلاف مبلغ 100،000 دالر پیشنهاد گردیده بود.

چگونگی توزیع پول به طالبان که حملات را انجام میدادند و اینکه تا چه اندازه هماهنگ بودند تا کنون روشن نیست. اما مقامات میگویند این شبکه بصورت روز افزون بلند پرواز گردیده و با سطوح ارشد گروه طالبان برای تعیین اهداف گفتگو میکردند.

حدود شش ماه قبل ریاست عمومی امنیت ملی طی حمله بالای چندین دفتر حواله (صرافی) در شهر کابل و ولایت کندز در شمال جایکه گفته میشد اشخاص با طرح انعام دخیل بودند در پیوند به قضیه چندین تن را بازداشت کرد.

سیف الله امیری معاون شورای ولایتی کندز در رابطه با اقای عزیزی گفت هدف از عملیات بازداشت رحمت بود شخصیکه گفته میشود دوباره به روسیه فرار کرده است و در جریان که حمله صورت گرفت در انجا حضور نداشت “رحمت فرار کرده بود

وی علاوه کرد ” تا جایکه از مقامات امنیتی شنیدم پول از روسیه بواسطه رحمت آمده بود

در ابتدای که ایالات متحده آمریکا بالای افغانستان در سال 2001 حمله نظامی انجام داد روسیه ظاهراً طوری نشان میداد که در امر شکست القاعده ، گروه تروریستی اسلام گرا امریکا را همکاری میکند

اما در سال های اخیر زمانیکه میان دو قدرت برخورد در جایی دیگر (سوریه) صورت گرفت کرملین با حضور طولانی مدت آمریکا در افغانستان محتاطانه برخورد نموده و خود را به طالبان نزدیک ساخت تا  قدرت را در افغانستان پسا آمریکا در دست داشته باشد.

روسیه همچنان فرصت را برای انتقام زمانیکه اتحادیه شوروی در سال 1980 در مقابل شبه نظامیان تحت حمایه آمریکا (مجاهدین) در افغانستان شکست خورده و مجبور به ترک این کشور شد ، غنیمت شمرد.

روسیه در سال های اخیر با توازن به اینکه مزاحمت برای امریکا ایجاد کند و از جانب دیگر نگذارد افغانستان طوری فروبپاشد که مرز های این کشور را به مخاطره بی اندازد برخورد نموده است.روسیه علنا به شریک ساختن اطلاعات به طالبان در امر مبارزه با حکومت اسلامی (داعش) دشمن مشترک شان اعتراف کرده است.

ایالات متحده درست زمانی به موضوع فرستادن وجهی انعام به طالبان از جانب روسیه متوجه گردید که با طالبان روی خروج سربازان باقی مانده آمریکایی از افغانستان سرگرم گفتگو بودند

باور ها بر این است که بخشی از طرح انعام دهی زمان انجام شده است که اداره ترامپ برای همکاری ها پیرامون گفتگو های صلح به روسیه رسیده بودند. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای پیشبرد گفتگو های صلح مکرراً غرض ایجاد اجماع برای خاتمه جنگ امریکا با مقامات روسیه دیدارکرده بود .

میدان نبرد افغانستان هنوز هم با گروه های تروریستی کوچک بر علاوه ی طالبان که هنوز هم مسول اکثریت خشونت ها میباشند اشباع گردیده است و شبکه های جرمی ، سودجویان ، متخصصین آموزش های تروریستی آزادانه همزمان در خدمت شان قرار دارد.

به گفته همسایگان و بستگان اقای عزیزی وی 40 سال سن دارد و در این محیط سیاه و تاریک پیشرفت نموده است.

 یکی از دوستان اقای عزیزی که از روز های نخستین در کندز  و بعد ها در روسیه با وی آشنایی داشت میگوید ، وی (عزیزی) در سن 20 سالگی با قاچاق محموله های کوچک مواد مخدر به ایران آغاز کرد اما این سرمایه گزاری چندان موفق نبود و وی به شمال افغانستان برگشت و به هر ترتیب یک پروژه سرک سازی را قبل از اینکه به روسیه برود از نیروهای ایئتلاف به رهبری آمریکا بدست آورد

هیچ یک از مصاحبه شوندگان از حمله شش ماه قبل بر اقای عزیزی و همدستانش و بازداشت یکی از برادران وی با نیم ملیون دالر متعجب نشدند. در حالیکه یکی از دوستان وی گفت ” وی حتی یک لحاف هم نداشت” اما اکنون دارای چندین خانه ، موتر های مفشن و محافظین میباشد.

Comments
Loading...