وقت گذاشتن برای همسر چقدر اهمیت دارد؟

0 60

وقت پیدا کردن برای یکدیگر به معنای عوض کردن عادت‌ها و ایجاد یک برنامه روزانه جدید است. بسياری زوج‌های که در روابط شان دچار مشکل شده اند، مدت زمان برای همسر شان را محدود می‌سازند. هنگامی که زمان با هم بودن ديگر جذاب و لذت بخش نباشد، طرفین به جای این که با هم وقت بگذرانند، کارهای دیگری برای انجام دادن و سرگرم شدن پیدا می‌کنند.
بهتر است مشکلات تان را با همسرتان در میان بگذارید و همیشه وقتی برای صحبت رو در رو با او داشته باشید و همیشه و در همه حال از نظر روحی به او اهمیت دهید و به ناراحتی‌ها و خوشحالی‌های او متوجه باشید.
تفاوت‌های شخصی تان را درک کنید
انسان‌ها هر کدام مدت زمان مختلف را برای بودن با همسر شان ضرورت دارند. نتایج تحقیقات نشان داده، آنانی که به استرس در رابطه گرایش دارند، دوست دارند زمان زيادی را با طرف مقابل شان سپری کنند و آنانی که تلاش می‌کنند کم‌تر هم‌دیگر را ببینند، برای شان استقلال فردی اولویت دارد.
با طرف تان هماهنگ باشید
بهترین راه برای این که بفهمید وقت کافی به همسر تان اختصاص داده اید یا خیر، این است که از خود وی سوال کنید. باید بفهمید وی به چه احتیاج دارد و وابستگی بین تان را تا حدی افزایش دهید تا هر دو حس راحت داشته باشید.
همه چیز را قربانی نکنید
مواظب باشید برای پیروزی در گفتگو از ابزارهایی که می‌دانید همسر تان را محکوم به شکست می‌کند، کمک نگیرید. چنانچه می‌خواهید در یک گفت‌وگوی جوانمردانه برندۀ میدان باشید. بهتر است رک و راست باشید.
یک شب در هفته را برای قرار ملاقات عاشقانه مشخص کنید
هنگامی که کار و دیگر تعهدات زنده‌گی برنامۀ زنده‌گی شما را پُر می‌کند، پیدا کردن راه‌های برای اولویت دادن به همسر اهمیت زيادی پیدا می‌کند. تلاش کنید شرایط و وضعیت زنده‌گی تان و مقدار زمانی را که می‌توانید صرف کنید، برای طرف تان توضیح دهید و حتماً یک شب در هفته را به داشتن یک قرار ملاقات عاشقانه با وی اختصاص دهید.

Comments
Loading...