قابل توجه دولت افغانستان و جامعۀ جهانی!

0 20

سید جمال اخگر_

از آنجایی که همواره حتا در زمان جهاد و مقاومت مردم افغانستان یکی از بزرگترین دغدغه های رهبران ارشد ، سیاسیون و مردم افغانستان مداخلات استخبارات و حکومت های شماری کشورها از انگلیس و روسیه گرفته تا ایران ، پاکستان ، امریکا و برخی کشورهای عربی بوده است به همین منظور مردم افغانستان به خواست بر حق خویش که همانا دستیابی به صلح و ثبات و بر خورداری از مزایای یک زندگی متمدن و آسوده می باشد، نایل نگردیده اند.

برخی از کشورهای منطقه و همسایۀ افغانستان هرکدام به نحوی در امور افغنستان نقش داشتند که در این میان بعضی ها مانند پاکستان نقش آن آفتابی و ملموس بود که ده ها گروه تروریستی تندرو به نام های آن و این زیر نظر استخبارات این کشور عملاً در امور افغانستان مداخله می نمودند و متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد که نمونه بارز آن در حال حاضر گروه طالبان ، داعش و شبکۀ حقانی می باشد که از منابع پاکستانی تغذیه و تمویل می شوند.

همچنین ایران ، روسیه و کشورهای عربی نیز مستورتر از پاکستان دست به حمایت از تروریستان مخالف دولت افغانستان میزنند که به عنوان مثال می توان از مداخلات ایران در ولایت های هرات، فراه و نیمروز و از مداخلات روس ها در شمال افغانستان مانند بلخ ، کندز، بدخشان و تخار یاد آور شد.

اکنون که مسئلۀ صلح افغانستان سخن داغ هر نشستی می باشد و امریکا به عنوان یکی از طرف های عمدۀ دخیل در امور افغانستان که بر اساس توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چارچوب پیمان ناتو از سال 2001 تا اکنون در این کشور حضور نظامی دارد ، عزم خویش را برای گفتگوهای صلح و تأمین سرتاسری صلح از طریق مفاهمه و گفتگو جزم کرده است ، این بار گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی به صورت غیر مترقبه در یکی از گفتگوهای خویش نیز مداخلات پاکستان را در امور افغانستان تائید کرد.

حالا با گذشت هر روز نا ممکن ها به سوی ممکن شدن در حرکت است طوری که پیش از این حتا تصورش ناممکن بود آقای حکمتیار که خود از همانجا نشأت گرفته بود امروزه دست اندازی های پاکستان را تائید کند و با اشتیاق تمام پذیرای استقرار صلح در افغانستان باشد.

با در نظر داشت آنچه گفته آمدیم اکنون تمام برنامه های شوم پاکستان و امثال آن آفتابی گردیده و دیگر نمی توانند با عوام فریبی قاطبۀ ملت افغانستان و جامعه جهانی را به بیراهه کشانیده و اذهان عامه را به سمت و سوی دیگر سوق دهند.

از همین لحاظ جامعه جهانی،دولت افغانستان و همکاران راهبردی افغانستان به این نتیجه رسیده اند تا تمام توجه شان را بر محور صلح افغانستان متمرکز سازند و رویای دیرین ملتی را که از چهار دهه بدینسو با جنگ و نا به سامانی دست و پنجه نرم می کنند به حقیقت مبدل سازند.

با توجه به وضع موجود و عراده قاطع جامعۀ جهانی و دولت افغانستان بجا خواهد بود که سازمان ملل ، شرکای راهبردی افغانستان و دولت افغانستان متوجه سنگ اندازی های کشورهای مغرض همسایه و منطقه در کار صلح افغانستان باشند زیرا هنوز هم استند کشورهایی که توسط مهره های اجیر خویش در سدد تخریب اذهان عامه و سبوتاژ گفتگوهای صلح می باشند.

Comments
Loading...