دزدان مبتکر / عبدالواحد ورسی

0 42

۲۰در جامعه‌ی امروزی اگر دزدان مبتکر در خور توجه و تمرکز قرار گیرند، مافیا های هستند که از کارکردهای ننگین خود از بهر بدست آوردن پول‌ و درآمد های غیر قانونی افتخار و لذت میبرند .این دزدان قدرت مند هستند که در راس یک بخش از قدرت، قرار داشته و با داشتن سمت دولتی و یا نفوذیِ که دارند، فعالیت های همکاران خویش را به اشکال گوناگون تقویت و حمایت می نمایند .

دزدان مبتکر به شکل مخفی فعالیت داشته، به کار‌‌کرد های خود افتخاردارند، با استفاده از داشتن صلاحیت کاری در بدنه دولت و یا با داشتن قدرت مردمی از بیت المال استفاده شخصی می کنند، از راه های غیرمشروع  چون رشوه، اختلاس و غصب زمین های دولتی به ذخیره دارایی های خود می افزایند.

این دزدان دارای تشکیلات سازمان یافته بوده که در ضم خویش خطرناک محسوس می شوند، چون در اکثر اوقات دزدان مسلح، چپاول گران، اختطافچیان و گروهای از جنایتکاران را مورد حمایت قرار میدهند.

دزدان مبتکر؛ فعالیت های مخرب و فراتر از قانون داشته و قانون را همواره به نفع خود تعبیر میکنند، حضور چنین افراد در بدنه حکومت خیلی چالش‌زا بوده و دولت را با مشکلات گوناگون مواجه میسازد و سبب افزایش بیش از حد فساد و ارتکاب جرم های متعدد در یک کشور می گردد.

این دزدان بعضی اوقات از قانون و حاکمیت حرف میزنند، تا اذهان عامه را بطرف خود جلب و خود را خادم مردم معرفی کنند. آنها به شکل پنهان اهداف شوم خود را به پیش میبرند و تطبیق قانون را مسخره آمیز میدانند. حضور چنین افراد (دزدان مبتکر) در یک کشور مخصوصآ در بدنه حکومت بد نام کننده دولت بوده، مردم از دولت بی باور میشوند و اذهان مردم را مخشوش و سر درگم می سازند.

دزدان مبتکر خارجی نیست بلکه حلقات داخلی بوده و اکثرآ از تشویق پنهانی نا خود آگاه سازمان های استخبارتی بیرونی برخوردار می باشند، تا از این طریق یک دولت خساره مند گردد، که اعمال ننگین آن صدمه‌ی بزرگ و جبران ناپذیر را به پیکر یک حکومت وارد میکند، از طرف دیگر به نفع سازمان استخباراتی حامی اش میباشد که از آن سود میبرند.

بعضی از دزدان مبتکر (مفسدین و رشوه خوران) زمانیکه به موقف بلند دولتی قرار گیرند، افراد پاک نفس تحت اثر خویش را تحت فشار قرار داده، تا آنان ترک وظیفه نمایند و یا هم حامی فساد شان باشند.

فعالیت های این اشخاص (دزدان مبتکر) در باطن یک حکومت میتوانند، یک کشور را با چالش های بزرگ مواجه سازد، که نتیجه عملکرد های آن سبب افزایش جرایم سازمان یافته، بیکاری جوانان، صدمه به اقتصاد دولت، بی اعتمادی و بی باوری مردم از دولت، فرار مغز ها، تشویق دیگران برای بدست آوردن پول از طریق نا مشروع، گسترش فساد اداری،  فساد اخلاقی، افزایش کار شکنی ها، اختلاس وغیره عمل های مجرمانه شده و یک دولت را در خور بدنامی، فقر، ناکارایی و بار دوش جامعه جهانی و بین المللی قرار می دهد.

دزدان با ابتکار با طرح های شوم و خطرناک که به نفع شخصی خودشان و به زیان ملت و جامعه آن کشور بوده، در بعضی اوقات وارد صحنه میشود. بورسیه های تحصیلی را به افراد خود به گونه‌ی عام فریبانه و مسلکی تحت نام شایسته سالاری و یا گزنیش افراد مورد نظر خود را در بست های بلند حکومتی، تحت مبارزه با فساد و اصلاحات برای افراد خود به ساده‌گی مهیا میسازند.

Comments
Loading...