اگر در مجلس مسکو می‌بودم، سخن‌رانی کوتاهم چنین می‌بود

0 153

ملک ستیز

سلام بر شما!
‌جایی‌که همه گردآمده‌ایم هوتل اکتیابرسکایای دیروز و پرزیدنت امروز است. این‌جا مهمان‌خانه‌ی بیروی سیاسی حزب کمونیست شوروی بود. این‌جا زمانی مهمانانی چون کاسترو، هیونیکر، گوستاف هوساک، لیخ ولیسنکی، حفیظ‌الله امین، سیاوش کسرایی، هارومایام و چایسیسکو زیسته اند. آن‌ها دور این میز بار ها نشستند و پیام‌های انقلاب کبیر اکتوبر را به نیمی از جهان گسترانیدند و سپس نابود شدند. دروازه های این هوتل شاهد رفت‌وآمد برژنیف، چرنینکو، اندروپوف، گرومیکو، گرباچوف و پوتین با مهمانان ویژه، به سان شما بوده است. از همین‌جا سربازان قشون سرخ به کشور ما سرازیر شدند و شما همه آن‌گاه به هوتل‌های شبیه این در کمپ دیوید واشنگتن رفت و آمد می‌کردید.
از آن زمان به اینسو، خون دوملیون هم‌میهن خود را در مسیر فکریِ این رفت و آمد ریختاندید. یاد تان هست که چگونه با برژنسکی دیدار داشتید و ریگان دست شفقت بر روی تان کشید. یاد تان است که چگونه در همین مسکو فقط چهارصد متر بالاتر در هوتل رسی‌یا با یلسین ملاقات و معامله کردید.
حالا دوباره این‌جا آمده اید. زمانی این‌جا طرح واژگونی بازماچ‌های آسیای میانه توسط لینین و درژینسکی ریخته شد و پنجاه سال بعد شما آن‌را عملی کردید. از این‌جا سرود انترناسیونالیزم را به نیکاراگوا مخابره کردند و در افریقای جنوبی نیز سروده شد. این همان‌جایی‌است که هفتاد ملیارد روبل سالانه برای جنگ سرد تنها در کشور ما گسیل می‌شد و شما با آی‌اس‌آی بر هشتاد ملیارد دالر امریکایی چانه می‌زدید و معامله می‌کردید.
اینجا مثل واشنگتن عاشق ریش و قبای شما نیستند. این‌جا فکر شما را برای حاکمیت بر فضا و زمینِ منطقه‌ی ما خرید و فروش می‌کنند. در این دهلیزی که نماز جماعت اجرا کردید، لابی‌های سوسلوف بر رهبران شما طرح می‌ریخت. این همان‌جایی است که کنگره بیست‌وششم حزب کمونیست روسیه نبرد انترناسیونال را در منطقه‌ی ما تصویب کرد. دراین اطاق‌ها و بستر ها هم‌رزمان بین‌المللی انترناسیونالیزم شما خوابیده اند. حتما بوی آن آدیوکلن‌های روسی در بسترهای تان پخش شده است.
حالا اگر توان وشهامت جنگ‌نکردن را دارید، بیایید خون نریزید. بیایید شهامت یک‌ماه سکوت را تجربه کنید. بیایید دوباره به قطر، اسلام‌آباد و واشنگتن گوش ندهید. آن سرباز میهن و آن طالب بدبخت رمز این‌جا و واشنگتن را چه می‌داند. آیا ما خود این رمز را درک کرده ایم؟ بیایید راست بگوییم اگر این رمز را درک کرده ایم و هنوز هم به این بازی‌ها متعهد هستیم، مزدور هستیم و اگر درک نکرده‌ایم بیایید بیدار شویم و همدیگر را نکُشیم.

Comments
Loading...