اوج اختلافات میان طالبان بر سر دفتر سیاسی قطر

توفیق عظیمی

0 254

طالبان همواره از اختلافات موجود در گروه مسلح خود انکار ورزیده اند و تاکید داشته اند که این گروه از رهبری واحد دستور میگیرند. اما آنچه همواره در واقعیت از داخل این گروه به بیرون درز میکند نشان میدهد که این گروه فقط تظاهر به رهبری واحد از آدرس واحد دارند ولی در داخل از اختلافات شدید بر سر تقسیم قدرت سیاسی و نظامی ، دستیابی به منابع سیاسی خارجی در پروسه صلح ، قاچاق مواد مخدر و جلب حمایت های کشور های حامی این گروه در صفوف جنگی خود مواجه اند. مرگ مرموزانه ملا محمد عمر رهبر و بنیانگذار این گروه و جانشینی ملا منصور بدون حمایت همه جانبه فرماندهان نظامی و سیاسی این گروه و بعداً قتل ملا منصور رهبر این گروه توسط طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا و همین طور اوج گرفتن اختلافات میان دسته های طرفدار ملا هیبت الله و ملا یعقوب و ملاغنی برادر و نابودی مرموزانه ملا هیبت الله در انفجار شورای کویته همه نمایانگر اختلافات شدید این گروه میباشد. اوج اختلافات میان سران سیاسی و فرماندهان نظامی و همین طور میان رهبری گروه طالبان  و شبکه های تروریستی حامی این گروه کماکان وجود داشته اما در چند سال اخیر این اختلافات بیشتر شده است.

اختلافات جدید این گروه ناشی از تبدیل شدن ۸ تن از اعضای دفتر قطر و گماشتن افراد جدید به این دفتر است گفته میشود که میان دسته های طرفدار ملاغنی برادر ، ملا هیبت الله و ملا یعقوب و رهبری شبکه حقانی در مورد چگونگی رهبری این دفتر از سوی کدام یکی و گماشتن کی ها در این دفتر اختلافات شدید بوجود آمده است که حتی در صفوف جنگی و دستگاه قاچاق مواد مخدر این گروه تاثیر منفی داشته است. گزارش ها می رسانند که بعد از تبدیلی ۸ تن از اعضای دفتر قطر و بوجود آمدن شکاف ها در صفوف جنگی و دستگاه چاقاق مواد مخدر این گروه اعضای دفتر قطر پشت در ها بسته جلسه خصوصی را با رهبران و فرماندهان نظامی این گروه از راه دور در افغانستان ، پیشاور و کویته برگزار کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که پیشبرد امورات دفتر سیاسی طالبان به شکل مساویانه بین افراد گروه ملا شیخ هیبت الله و شبکه حقانی تحت رهبری ملاغنی برادر و انس حقانی رهبری شود و ملا یعقوب افراد ناظر در این دفتر داشته و بیشتر به امورات داخلی از قبیل فرماندهی صفوف جنگی و قاچاق مواد مخدر این گروه را در دست داشته باشد.

در حال حاضر در دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا غنی برادر، شیخ شهاب الدین دلاور ، شیر محمد عباس ستانکزی ، ملا منان برادر ملا محمد عمر ، ملا خیر الله خواه، مولوی عبدالحق  وثیق، مولوی نورالله نوری از آدرس دسته هیبت الله تحت رهبری ملاغنی برادر عضویت دارند و قرار است دو تن دیگر از اعضای دسته ملا هیبت الله جدیداً تقرر و به قطر فرستاده شوند به همین ترتیب از آدرس شبکه حقانی انس حقانی در کنار ملاغنی برادر و نبراس الحق و عمری قرار است به تعداد ۵ الی شش تن از افراد جدید به نمایندگی از شبکه حقانی منحیث عضو در دفتر سیاسی قطر تعیین و به آن کشور اعزام شوند. البته اختلافات میان سران گروه طالبان از دو سال به این طرف آن هم زمانی که ملاغنی برادر در راس دفتر سیاسی طالبان در قطر قرار گرفت بیشتر شد و این اختلافات به حدی رسید که سران این گروه بار ها دست به ترور یکدیگر زده اند ، اخیراً قتل ملا هیبت الله که تا کنون از سوی این گروه تایید نشده است ناشی از اختلافات بر سر تقسیم قدرت و دستیابی به منابع سیاسی و مالی در دفتر قطر و دیگر کانال های ارتباطی است این اختلافات تنها در سطح رهبری این گروه باقی نمانده بلکه به صفوف جنگی و به جدا شدن فرماندهان نظامی این گروه و پیوستن شان به شاخه تروریستی داعش و شبکه القاعده نیز انجامیده است.

حالا طالبان میخواهند با تجدید نظر بر پالیسی ها خود در امور سیاسی و نظامی تغییر ایجاد کنند و این تغییر را از دفتر سیاسی قطر آغاز کرده اند اما از آنجا که اساس جنگی این گروه را پول و جنگ های نیابتی کشور های متعدد شکل میدهد به این گروه سخت خواهد بود تا بتوانند از اوج اختلافات خود کم کنند. برعکس با گذشت هر روز دیده میشود که اختلافات این گروه همچنان بیشتر شده میرود. شبکه پیچیده اختلافات درونی که در داخل این گروه شکل گرفته است در خود یک شبکه پیچیده دیگر را شکل داده  که اختلافات را دامن می زند و این مورد ناشی از قدرت طلبی فرماندهان نظامی و دست یافتن به منابع قاچاق بیشتر مواد مخدر و پول های هنگفت کشور های حامی این گروه است که به موج این اختلافات می افزاید.

Comments
Loading...