اعلامیه شورای متفق علمای افغانستان در پیوند به

0 41

اعلامیه شورای متفق علمای افغانستان در پیوند به بیعت سازمان یافته گروه های سلفی به طالبان برای ادامه جنگ و خشونت در افغانستان!

نحمده و نصلی علی رسوله کریم اما بعد!

اخیرآ شورای متفق علمای افغانستان مطلع شده که گروه تندروی از سلفی ها تحت رهبری مولوی شیخ عبدالعزیز نورستانی و سایر تندروان همسو که از چند دهه به اینسو آزادانه تحت به اصطلاح شعار دفاع از ارزش های اسلامی و دینی در ساحات مختلف پاکستان و بخصوص مناطق نوار مرزی با افغانستان در سایه حمایت صریح و مخفی سازمان استخبارات نظامی آن کشور فعالیت می نمایند بیعت شان را از گروه طالبان در افغانستان بخصوص ولایات نورستان و کنرها اعلام نموده اند و از طالبان خواسته اند منحیث برادران و حامیان شان آنان را در صفوف خود پذیرفته و اجازه جلب و جذب، تبلیغات و شرکت در به اصطلاح صفوف جهاد را به آنان بدهند که با این شیوه دشمنان اسلام و مردم افغانستان سعی دارند همزمان با بازی اغفال دنیا و کشورهای منطقه بنام صلح و مذاکرات بین الافغانی به پیش ببرند و از سوی دیگر گروه طالبان را قوی و اثر گزار بر اوضاع کشور جلوه دهند و زمینه های پیوستن سایر تروریستان را تحت عناوینی چون جهاد و دفاع از ارزش های اسلامی به آنان مهیا و برای شان بازاریابی موثری انجام داده باشند و از سوی دیگر با پیشبرد این شیوه جنایتکارانه سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا آی اس آی تلاش ورزیده است تا آتش جنگ و خشونت را بیشتر از قبل شعله ور نموده و به نا امنی، قطاع الطریقی، صدور وحشت و دهشت در افغانستان ادامه دهند بر علاوه اینکه بادار منطقوی طالبان می خواهد موضع و تسلط طالبان را در معادلات نظامی و اجتماعی قوی نشان دهد پیوستن یا تمویل تندروان توسط پاکستان و سوق و استقامت آنان به طرف طالبان افغان و چندین ملیتی ریختن پترول بر آتش جنگ و خشونت افغانستان در شرایطی است که یکی از تعهدات پاکستان زمینه سازی برای گفتگوهای صلح کشور و آماده نمودن و تحت فشار قرار دادن جنگجویان طالب به آغاز گفتگوها و انجام تعهدات شان در توافقنامه دوحه است که متاسفانه تا کنون این گروه به نقض وسیع مواد توافقنامه شان با امریکایی ها که یکی از شرایط آن کاهش خشونت ها و عدم حمله بر شهرها و مراکز نظامی ، مراکز ولایات و شهرها بوده است اهتمام ورزیده اند و بصورت آشکار این توافقنامه را نقض نموده اند از جانب دیگر پاکستان و نظامیان آن کشور برای تولیدات نامیمون صدها مدرسه دینی که بمثابه محلات معلوم و مجهول پرورش تروریسم و شستشوی مغزی در منطقه و جهان آشکار است به مثابه مکروب های اجتماعی در سراسر منطقه و بخصوص افغانستان نیاز به بازار دارند که زمینه سازی همچو شرایط در افغانستان و حمایت و بسیج و تسلیح و تجهیز تروریستان در کشور می تواند بارزترین عامل این دست درازی ها و مداخلات خونین و جنایتکارانه تحت پوشش دین و مذهب باشد که هر روز مردم مسلمان افغان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور برای مبارزه در برابر این اهداف نامیمون به مثابه سربازان صلح جهانی و مبارزان خط مقدم علیه خشونت و افراطی گری در افغانستان قربانی میدهند و جان های شیرین شان را از دست می دهند و افغانستان عزیز و زیربناهای آن به تهدید مواجه بوده و تلاش های نامیمون تروریستان و اربابان منطقوی شان برای تخریب تاسیسات عامه و ترور علمای دینی و افراد و اشخاص سرشناس و اثر گزار کشور ادامه دارد که شورای متفق علمای افغانستان این چنین اقدامات خصمانه را خلاف روحیه اخوت اسلامی و حقوق همسایه گی از دیدگاه دین مقدس اسلام دانسته از مردم عام پاکستان، احزاب سیاسی و اپوزیسیون و نهادهای بین المللی حامی صلح و کشورهای منطقه می خواهند تا صدای شان را علیه اینگونه شرارت پسندی های پاکستان بلند کنند و اجازه ندهند تا به آسیاب جنگ و بدبختی و مداخلات در امور داخلی افغانستان به مثابه قلب منطقه افراد و گروه های مشخص بخاطر منافع شخصی و گروهی شان آب بریزند و افراطیت و تشدد و نا امنی و جنگ را میان ملت های باهم برادر دامن بزنند تا همه بتوانیم به صلح دست یابیم و از شر و مفسدات تررویسم و افراطیت این دشمنان اسلامیت، انسانیت و افغانیت در امان باشیم.

و من الله توفیق

    ( شورای متفق علمای افغانستان )

Comments
Loading...