اعتراف نا آگاهانه داعشیان به شکست سنگین در برابر نیروهای امنیتی افغانستان

عارف نظری

0 58

آخرین ویدیو که گروه داعش آنرا به نشر رسانیده است، این گروه از برنامه های خود نسبت به دشمنان خود سخن میگویند و وعده انتقام جویی برای کشته شده گان و رهایی اسیران خود را میدهند، این ویدیو که به سه زبان دری ، پشتو و عربی ساخته شده است توسط سه شخص با مانورهای نمایشی نظامی کوچک انجام شده است . گروه داعش در این ویدیو به استقامت به جهاد تاکید دارد و به مردم آگاهی میدهد که ما به جهاد خود علیه حکومت های کفری به شمول افغانستان و پاکستان ادامه میدهیم و خطاب به مردم میگویند فریب والیان و رهبران دروغین دولت اسلامی شاخه خراسان را که از سوی حکومت کابل نشان داده میشود  نخورید و خطاب به امنیت ملی افغانستان میگوید که ما انتقام اسیران خود را از شما ها میگیریم و به مردم خطاب کرده میگویند که رهبران تقلبی پاکستانی رهبران گروه داعش نمی باشند، در کنار آن این گروه، طالبان را مزدوران پاکستان و قاچاقبران مواد مخدر می خوانند و حملات اخیر را کار این گروه دانسته و توافق نامه صلح را دروغ  خوانده و به طالبان تاکید میکنند که  آمریکایی ها شما را آرام نخواهند گذاشت و ما شما را خواهیم کشت.

 با توجه به اعلامیه این گروه چند نکته قابل عطف برجسته میشود که شاید خیلی ها به آن توجه نکرده باشند و در حد تحلیل و بررسی برنامه ها و اهداف این گروه تمرکز کرده باشند اما واقعیت های ضمنی این ویدیو کماکان تا هنوز برجسته نشده ، در این نوشتار تلاش میکنیم تا این نکات را برجسته سازیم تا واقعیت این گروه بر ملا شود.

پنهان کاری روابط خود با پاکستان: اگر به ویدیو دقت صورت بگیرد دو شخص که به زبان دری و پشتو سخن میگویند کماکان طالبان را ملیشه های پاکستان و مزدوران پاکستان خطاب میکنند و بار بار دشمنی خود را با پاکستان اعلام می دارند ، اما سوال که در این جا مطرح میشود این است وقتی که این گروه دشمن پاکستان اند چگونه ممکن است شخص تدارکاتی و مالیاتی این گروه یک شهروند پاکستانی باشد و بتواند برای این گروه در کشور های خاور میانه و خلیج فارس  با پاسپورت پاکستانی لابی گری و پول جمع کند در حالی که از چشم ای اس ای به دور بماند به فرض اگر این مورد همچنان پذیرفته شود اخیراً هسته این گروه که مشترکاً با گروه حقانی در ولایت کابل ولسوالی شکردره از سوی نیرو های امنیتی نابود شد چگونه قابل توجیه است در حالی که گروه حقانی بطور آشکار بازوی توانای ای اس ای شناخته میشود.

از طرف این موضوع نیز مطرح است که حالا که طالبان به عنوان سربازان نیابتی پاکستان در توافق بسر می برند و پاکستان خود را یکی از طرف های این معامله تاریخی میداند حاضر است حمایت خود را از این گروه بطور ضمنی اعلام کند و خود را حامی صلح معرفی کند.

در واقع این گروه با تکرار بار بار اسم کشور پاکستان تلاش دارند خود را دشمن پاکستان خطاب بکنند و چنان دیدگاه خود را تداعی کنند که پاکستان در این حملات هیچ گونه دست ندارد و ما دشمنان پاکستان هستیم بر خلاف ادعا حکومت افغانستان که حملات اخیر و افزایش جنگ ها را ناشی از مداخلات ای اس ای پاکستان میداند. مزدور و قاچاقبر خواندن گروه طالبان  در حالی که با معاونیت این گروه همکاری جدی دارد احمقانه است این گروه نا آگاهانه نشان داده اند که روابط نزدیک با پاکستان دارند و این پاکستان است که این گروه را سازمان دهی میکند و آنچه بنام گروه داعش به معنی واقعی کلمه یاد میشود دیگر حضور چندان ندارد و نابود شده اند.

ترس این گروه از نیرو های امنیتی: این گروه گرچه تلاش کرده اند در این ویدیو خود را با عزم نشان بدهند و آماده جنگ های طولانی ولی آنچه از واقعیت سخنان این اشخاص دیده میشد آن بود که این گروه قسم میخورند بالای اداره امنیت ملی و وعده میدهند به افراد خود که شما را از بند آنها نجات میدهیم و امنیت ملی را نابود می کنیم، امنیت ملی در یک سال اخیر در واقع بیخ این گروه را در افغانستان به اصطلاح عامتر کنده است  از رهبر این گروه بنام اسلم فاروقی گرفته تا اعضای کلیدی خود را از دست داده اند، بناءً دیده میشود که این گروه به شدت از عملکرد نیرو های امنیت ملی ناراض اند و آنها را دشمنان واقعی خود میدانند و آنچه از نابودی این گروه گفته میشود واقعیت است زیرا اگر چنین نمیبود و این گروه از طرف امنیت ملی ضربات محکم را متحمل نمیشد این اداره را زیاد جدی می گرفت و وعده انتقام جویی از این نیروها را به پیروان خود نمی داد. بناءً یکی از موارد مهم برجستگی نیروهای امنیت ملی است که این گروه چه خوب مدیریت شده اند که دشمن را به این همه واکنش در حد تبلیغات رسانیده است و عملاً باخت خود را قبول میکند.

انکار از رهبران و والیان : در بخشی از این ویدیو دیده میشود که این گروه تاکید دارد که آنچه حکومت از این گروه تحت عنوان رهبر و اعضای کلیدی دستگیرکرده است رهبر و افراد این گروه نمی باشند ، اشاره این گروه به اسلم فاروقی و دیگر اعضای این گروه در قید حکومت است و همین طور والیان که دیگر زیر بیرق این گروه فعالیت نمی کنند و خود جزیره های قدرت شده اند ، اگر واقعاً چنین بود این گروه با نشر اعلامیه مستند از اسلم فاروقی و دیگر اعضای این گروه و همینطور والیان خود نشان می دادند که آنها از این ها نیستند اما این گروه به نحوی خواسته است یک مانور تبلیغاتی انجام بدهند تا با کمترین امکانات که در دست دارند حکومت افغانستان را در نابودی این گروه ناکام بخوانند.

شعار های میان تهی: داعشیان در این ویدیو داد از انتقام جویی ، استقامت در جهاد و حرف از حق میزنند در حالی که در عمل این گروه جز سفاکان و دروغگویان پیش نیستند و دیگر توان انجام هیچگونه حملات بزرگ را ندارند و از روی ناچاری دست به نشر چنین ویدیو زده اند در غیر از آن این گروه مطابق به گفته های خود شان نخست عمل میکردند بعد آنرا بر رخ حکومت و مردم می کشیدند. ولی چنین کرده نمی تواند چون چنین نیرو دیگر در وجود این گروه باقی نمانده است که عملاً وارد میدان شوند.

Comments
Loading...