اشتیاق به همسر در زنده‌گی زناشویی تحت تاثیر چه عواملی است؟

0 41

از چالش‌های که در زنده‌گی مشترک مطرح می‌شود، این است که کاری کنیم تا رابطه، تازه و با شور و نشاط باقی بماند. در برخی موارد رخ داده که زوجین اندک بعد از ازدواج دیگر اشتیاق جنسی سابق را ندارد، اما مهم این است که در زنده‌گی مشترک باید طوری برخورد کنید که به شهوت همدیگر دامن بزنید.

زمانی که صحبت از رابطۀ جنسی به میان می‌آید، اغلب افراد تصور می‌کنند تحریک کاری است که به خودی خود به وقوع می‌پیوندد؛ اما حقیقت چیز دیگری است. یک رابطۀ جنسی دلخواه، مانند یک موفقیت شغلی، نیازمند تعهد، التزام، تلاش، خلاقیت و تمرین است. جمع کثیری از افراد تنها برای رهایی از یکنواختی، نزدیکی انجام می‌دهند و روابط جنسی آنان رضایت بخش نیست.

راه‌های حل

سعی کنید کمی از منطق خود استفاده کنید: ابتداء هر دو نفر باید یاد بگیرند که انتظارات منطقی از هم داشته باشند. تنها با یک جرقۀ کوچک، نمی‌توانید شعله‌های سوزان رابطۀ جنسی را برای همیشه روشن نگه دارید. زمانی این حس زنده نگه داشته می‌شود که آرزوی خالص در برآوردن نیازهای طرف مقابل داشته باشید.

بنابراین اگر شما به دنبال یک اشتیاق و علاقۀ خالص و حقیقی در زنده‌گی مشترک هستید، تنها با اتکا به رابطۀ جنسی نمی‌توانید آنرا تجربه کنید، بلکه درصد زیادی از آن با توجه به چیزهایی که به طرف مقابل می‌بخشید، عاید تان خواهد شد. سعی کنید بیش از اندازه خود محور نباشید و به نیازهای فرد دیگر نیز توجه داشته باشید.

یک فرد ۶۰ ساله شهوت یک فرد ۲۰ ساله را ندارد. اما یک فرد ۶۰ ساله با بهره گیری از تجربیاتش به راحتی می‌تواند کمبود انرژی را جبران نماید. یکی از قدرتمندترین اندام‌های جنسی، ذهن انسان است نه آلت تناسلی. ذهن بشاش و زنده، به راحتی می‌تواند جسم سالخورده را به تحرک وا دارد.

راهی برای ایجاد مجدد اشتیاق و علاقۀ زمانی که احساس می‌کنیم وجود ندارد: اولین قدم این است که تشخیص دهید اشتیاق و علاقه در زنده‌گی شما کاهش پیدا کرده است. سپس در پی یافتن چاره برای آن باشید. زوج‌های که به کیفیت رابطه خود اهمیت می‌دهند، این مساله برای شان از اهمیت خاصی برخوردار است و بر روی آن دقیق می‌شوند. آن‌ها معمولاً با یکدیگر پیرامون این مطلب صحبت می‌کنند و دست به دست هم به دنبال یافتن راهی برای از بین بردن و یا متوقف ساختن آن هستند.

باید بدانیم که عشق «نام» نیست بلکه «فعل» است؛ یا به عبارت د یگر، به خودی خود بوجود نمی‌آید، بلکه باید آن را خلق کرد. عشق امری است که باید روی آن کار کنید و برای بدست آوردن آن زحمت بکشید.

یک رابطه خوب جنسی، چیزی نیست جز یک رابطه خوب محاوروی. برای گفتگو، پیش از هر چیز باید بدانید که چگونه می‌توانید به صحبت‌های فرد مقابل گوش فرا دهید. برای گوش دادن باید مسیر خود را رها کنید و با راه طرف مقابل، هم مسیر شوید. باید ذهن خود را از هر گونه جر و بحث و مشاجره خالی کنید. قضاوت و پیش داوری را کنار بگذارید، انتظارات بیجا را فراموش کنید و با روی باز از نظریات طرف مقابل استقبال نمائید.

Comments
Loading...